Kombinagler Tjep KB7 und KQ Klammernagler

Artikelnummer:

32-65 mm

Typ: KB7T65B